Julkaistu

Kultahiput Suomen Lapista

Kultahiput ovat Lapin aitoja sorasta veden avulla huuhdottua kultaa. Menetelmä on sama, mitä on kullan kaivussa käytetty jo vuosisatoja. Menetelmässä ei käytetä mitään kemikaaleja ja huuhdontavesi ohjataan takaisin luontoon puhdistettuna selkeytysaltaiden kautta.

Katso tästä kultahiput nettikaupassa  KULTAHIPUT

Lapio- ja konekaivun periaatteet ovat samoja. Molemmissa Huuhdottava aines rikastetaan virtaavan veden kaivinkoneavulla rännissä, laitteistojen mittakaava on erilainen. Nykyään poikkeuksetta vesi pumpataan moottorikäyttöisillä pumpuilla huuhdontalaitteistoon ja johdetaan takaisin selkeytysaltaiden kautta puhdistettuna vesistöön. Noin vuosisata sitten ei ollut käytössä pumppuja, jolloin pääasiassa huuhdottava maa-aines otettiin jokien penkalta. Nyt voidaan kaivaa kaukana vesistöstä johtamalla vesi pumpuilla paikanpäälle. Imuruoppauksessa imetään vettä ja maata joen pohjasta ejektorin välityksellä, ejektorin läpi menevä voimakas suihku muodostaa imuletkuun alipaineen.

Kaikissa menetelmissä kulta erotellaan vaskoolilla rännin rikasteesta.

Lapin kultahiput ovat vähintään 95 %:sta kultaa, mukana on hieman hopeaa ja muita metalleja. Jokainen kultahippu on oma luonnon taideteos. Kulta on saostunut miljoonia vuosia sitten kivenrakoihin, usein miten kvartsijuonteessa. Jääkausi ja eroosio ovat murskanneet kiviaineksen ja vesi on kuljettanut maata pois, kulta painavampana on pysähtynyt pohjalle ja rikastunut samoihin paikkoihin. Jos hippu on pyöristynyt ja kuluneen näköinen, niin se on kulkeutunut pitkiä matkoja hiekan ja kivien pyörityksessä, teräväpiirteinen hippu on syntynyt lähellä löytöpaikkaansa.